DSC07116ru

Ru de l'Eau Sourde e sentiero di servizio - Foto di Gian Mario Navillod.

Ru de l’Eau Sourde e sentiero di servizio – Foto di Gian Mario Navillod.

Ru de l’Eau Sourde e sentiero di servizio – Foto di Gian Mario Navillod.