DSC08870tronchaney

Alpe Troncheney e Cima Bianca dal ru de Chavacourt/Verrayes - Foto di Gian Mario Navillod.

Alpe Troncheney e Cima Bianca dal ru de Chavacourt/Verrayes – Foto di Gian Mario Navillod.

Alpe Troncheney e Cima Bianca dal ru de Chavacourt/Verrayes – Foto di Gian Mario Navillod.