DSC09190argini-pietra

Argini in pietrame e cemento del Ru de Vuillen/Vullien dismesso - Foto di Gian Mario Navillod.

Argini in pietrame e cemento del Ru de Vuillen/Vullien dismesso – Foto di Gian Mario Navillod.

Argini in pietrame e cemento del Ru de Vuillen/Vullien dismesso – Foto di Gian Mario Navillod.