DSC07038castello nus nord

Castello di Nus e Torrente Saint-Bartélemy visti dal Ru du Château - foto di Gian Mario Navillod.

Castello di Nus e Torrente Saint-Bartélemy visti dal Ru du Château – foto di Gian Mario Navillod.

Castello di Nus e Torrente Saint-Bartélemy visti dal Ru du Château – foto di Gian Mario Navillod.